Pamiętaj o ważnych terminach

16.03.2020 (poniedziałek) TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
  • wpłata składek ZUS za luty 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2020 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
  • obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu opłaty produktowej za opakowania za 2019 r.
  • obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe za 2019 r.
  • wpłata do PPK za luty 2020 

Powrót