Pamiętaj o ważnych terminach

20.03.2020 (piątek) TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
  • wpłata za luty 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
  • wpłata za luty 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
  • wpłata za luty 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
  • wpłata za luty 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • wpłata za luty 2020 r. podatku dochodowego od przychodów budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
  • wpłata za luty 2020 r. na PFRON
  • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za luty 2020 r.
  • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lutym 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lutym 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

Powrót