Pamiętaj o ważnych terminach

27.04.2020 (poniedziałek) TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
  • wpłata podatku VAT za marzec 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • wpłata podatku VAT za I kwartał 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
  • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
  • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2020 r.
  • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2020 r.
  • złożenie JPK_VAT za marzec 2020 r.
  • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2020 r.

Powrót