Pamiętaj o ważnych terminach

25.05.2020 (poniedziałek) TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
  • wpłata podatku VAT za kwiecień 2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
  • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 2020 r.
  • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2020 r.
  • złożenie JPK_VAT za kwiecień 2020 r.
  • złożenie nowego JPK_VAT za kwiecień 2020 r. przez dużych przedsiębiorców
  • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2020 r.

Powrót