Pamiętaj o ważnych terminach

  • wpłata składek ZUS za październik 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2021 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
  • wpłata do PPK za październik 2021 r.

Powrót