Pamiętaj o ważnych terminach

  • wpłata podatku VAT za październik 2021 r.złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik 2021 r.przesłanie pliku JPK_V7M za październik 2021 r.przesłanie pliku JPK_V7K za październik 2021 r. (część ewidencyjna)
  • wpłata podatku akcyzowego za październik 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
  • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik 2021 r.złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2021 r.rozliczenie podatku cukrowego należnego za październik 2021 r.
  • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za październik 2021 r.przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2021 r.

Powrót