Oferta / Kompleksowa księgowość dla firm

Biuro zajmuje się kompleksową obsługą księgową, prowadzimy: 
  • księgi rachunkowe; 
  • podatkowe księgi przychodów; 
  • ewidencje dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego; 

W ramach ww. ewidencji księgowych prowadzimy wymagane przepisami prawa dodatkowe narzędzia księgowe, takie jak: 
  • rejestry dla potrzeb VAT; 
  • ewidencję środków trwałych; 
  • ewidencję wyposażenia; 
  • rozliczamy ewidencję przebiegu pojazdu; 
  • karty wynagrodzeń pracowników.