Oferta / Outsourcing kadr

W ramach obsługi i outsourcingu kadr prowadzimy: 
 • akta osobowe zatrudnionych pracowników; 
 • przygotowujemy dokumenty związane z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy: umowy o pracę, wypowiedzenia, aneksy, zaświadczenia, świadectwa pracy; 
 • prowadzimy ewidencję czasu pracy; 
 • dokonujemy zgłoszeń i wyrejestrowań ZUS; 
 • przygotowujemy dokumenty związaniem zawarciem umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp).
 
W ramach obsługi płacowej sporządzamy: 
 • listy płac; 
 • deklaracje rozliczeniowe ZUS; 
 • przelewy bądź wpłaty należnych składek ZUS; 
 • przelewy bądź wpłaty należnych zaliczek na podatek dochodowy; 
 • wszelkie deklaracje podatkowe związane z zatrudnieniem: PIT-4R, PIT-11/8B, PIT-R, PIT-40;v - kartoteki wynagrodzeń; 
 • raporty RMUA;