Oferta / Usługi dla nie prowadzących działalności gospodarczej

W ramach świadczenia usług dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oferujemy:
  • wypełnianie zeznań rocznych PIT; 
  • wypełnianie wniosków o ustalenie kapitału początkowego; 
  • wypełnianie wniosków o ustalenie prawa do emerytury bądź renty;